Általános Szerződési Feltételek

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

Köszöntjük a MediHelp International honlapján!

A jelen Szerződés tartalmazza mindazon szerződéses feltételt („ÁSZF”), amelyek a honlapunk („honlap”) felkeresésekor, és az azon történő böngészés során érvényesek. A honlapunk használatával Ön elfogadja és automatikusan vállalja, hogy betartja a jelen ÁSZF-et. Jelen ÁSZF leírja és szabályozza az Ön és a MediHelp International között létrejött teljes megállapodást, és felülír minden korábbi vagy jelenlegi szerződést annak tárgyára vonatkozóan, vagyis a jelen honlapra és az abban foglalt vagy azon keresztül szolgáltatott tartalomra vonatkozó bármely nyilatkozatot, garanciát és megállapodást.

AZ ÁSZF TARTALMA

A későbbiekben hivatkozott szellemi tulajdonjogok mellett a „Tartalom” meghatározás magában foglal bármely grafikai vagy fényképes megjelenést, beleértve a honlap által tartalmazott képekre, hangokra, zenére, audio és videófelvételre vonatkozó jogokat. A MediHelp International törekszik a honlapon helyes és teljeskörű információt feltüntetni, azonban nem garantálja a honlap tartalmának hitelességét, teljeskörűségét, naprakészségét és hibáktól való mentességét. A MediHelp International nem garantálja, hogy a honlap funkciói vagy annak tartalma hibamentes, továbbá, hogy a honlap, annak tartalma vagy a honlapot üzemeltető szerver vírusmentes és nem tartalmaz semmilyen károkozásra képes elemet. Minden internetes felhasználónak az javasoljuk, hogy telepítsen rendszeresen frissített vírusirtó programot a számítógépes eszközére.

A TARTALOM SZERKESZTÉSE, TÖRLÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

A MediHelp International fenntartja a jogot, hogy bármikor saját belátása szerint szerkessze, törölje vagy módosítsa a jelen ÁSZF tartalmát, a honlapon közzétett értesítéssel vagy új ÁSZF közzétételével. A honlap használata bármely módosításról vagy új tartalom közzétételéről szóló értesítést követően az adott módosítás és új tartalom elfogadásaként tekintendő.

A MediHelp International továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy törölje (ideiglenesen vagy állandó jelleggel) a jelen honlapot vagy annak bármely részét. Ön, mint felhasználó, elfogadja, hogy a MediHelp International semmilyen ilyen változtatásért vagy tartalom törlésért nem vonható felelősségre.

AZ ADATOK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS NAPRAKÉSZ MIVOLTA

A honlapon található anyagok kizárólag általános tájékoztatási célból kerülnek közlésre, és nem képezhetik szerződéskötési döntések meghozatalának kizárólagos alapját anélkül, hogy egyéb, pontosabb, teljesebb és naprakészebb információforrás vizsgálatára sor kerülne. A honlap és/vagy azon található anyagok használata saját felelősségre történik. A honlap tartalmazhat bizonyos nem frissített történelmi adatokat, amelyek csak referenciaként szolgálnak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen honlap tartalmát bármikor módosíthatjuk anélkül, hogy az abban foglalt adatok frissítésének felelőssége bennünket terhelne. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlap tartalmában bekövetkezett változásoknak a nyomon követése az Ön felelősségi körébe tartozik.

ENGEDÉLY ÉS HOZZÁFÉRÉS A HONLAPHOZ

A MediHelp International korlátozott engedélyt nyújt Önnek a honlap személyes, és nem kereskedelmi célokra történő eléréséhez és használatához, amely nem jogosítja fel arra, hogy a honlap bármely részét letöltse vagy módosítsa, kivéve ha erre előzetesen írásbeli engedélyt kapott a MediHelp International-től. A honlapot vagy annak bármely részét tilos másolni, sokszorosítani, átmásolni, értékesíteni, viszontértékesíteni, forgalmazni vagy bármely más módon kereskedelmi célokra felhasználni a MediHelp International írásbeli hozzájárulása nélkül, továbbá nem jogosult bármely, a honlapon foglalt tartalom, szoftver, termék vagy szolgáltatás értékesítésére.

A honlaphoz való hozzáférés joga nem foglal magában viszonteladói tevékenységet vagy annak, illetve tartalmának kereskedelmi felhasználását, valamint nem jogosítja fel Önt arra, hogy a honlapról információt töltsön le vagy másoljon át másik társaság vagy üzleti forgalmazó felhasználására vagy hasznára.

Bármely engedély nélküli felhasználás automatikusan a MediHelp International által biztosított engedély visszavonását eredményezi.

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

A MediHelp International nyújtotta szolgáltatásoknak a honlapra feltöltött árlistája lakossági árakat tartalmaz. Az árlista tulajdonképpen egy összehasonlítási árbecslés, amely nem feltétlenül egyezik meg az adott napon alkalmazott tényleges árakkal.

A MediHelp International nem garantálja, hogy a szolgáltatásokra vonatkozó részletek vagy a honlapon feltüntetett egyéb információk pontosak, teljeskörűek, megbízhatóak, naprakészek és hibamentesek.

LINKEK ÉS EGYÉB OLDALHIVATKOZÁSOK

Önnek nem áll jogában felhasználni a MediHelp International előzetes írásbeli engedélye nélkül annak logóját vagy bármely egyéb, a honlaphoz kapcsolódó grafikai megjelenítését. Továbbá nem használhatja vagy építheti be saját anyagaiba a MediHelp International bármely márkajelzését, logóját vagy egyéb magánjellegű információt, beleértve a képeken keresztül megjelenített tartalmat, társaságunk megerősítő írásbeli engedélye nélkül. A honlap tartalmazhat harmadik fél által üzemeltetett webhelyekhez kapcsolódó linkeket. Ezen linkeknek a létezése nem feltételezi, hogy az adott honlapokat a MediHelp International bármely módon támogatja, és ezennel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a MediHelp International nem felel ezen honlapok tartalmáért, valamint azoknak az elérhetőségéért, valamint az egyéb külső forrásokért, azok tartalmáért, beleértve, de nem korlátozva az adott tartalmakban található bármely hiperhivatkozást, illetve ezek módosítását és frissítését. Amennyiben úgy dönt, hogy egy harmadik fél honlapját felkeresi, az ezzel kapcsolatos kockázatot Ön viseli. A külső hivatkozásokkal kapcsolatos bármely kérdésével vagy panaszával forduljon az adott honlap üzemeltetőjéhez vagy webmesteréhez.

FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZAT

A honlapot saját felelősségére használhatja. A honlapot jelenlegi állapotában, elérhetőségi alapon tesszük közzé. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor korlátozzuk az Ön hozzáférését a honlap bármely funkciójához vagy annak egy részéhez. A MediHelp International nyilatkozik tényleges vagy hallgatólagos felelőssége kizárásáról, beleértve, de nem korlátozva az adott célra történő kereskedelmi forgalomba hozhatóság és arra alkalmasság garanciáját, és bármely garanciát arra nézve, hogy a honlapon feltüntetett anyagok megfelelnek az alkalmazandó jognak, továbbá a honlap teljesítményére vagy az ahhoz való hozzáférésnek a folytonosságára és hibamentességére vonatkozó garanciákat. Ezen túlmenően a MediHelp International nem garantálja a honlap biztonságát, a honlap és a webtárhely vírusmentességét, illetve a honlapon közzétett adatok teljeskörűségét, pontosságát és naprakészségét. Bármilyen anyagnak a jelen honlapról történő letöltése kizárólag az Ön döntéskörébe tartozik, és saját kockázatnak minősül. Kizárólag Ön felelős az ilyen jellegű anyagok letöltéséből eredő és a számítógépében okozott bármely kárért vagy adatveszteségért. A jelen honlapról vagy azon keresztül – akár szóbeli vagy írásos formában – szerzett bármely ajánlás vagy információ nem jelent semmilyen biztosítékot vagy garanciát. A MediHelp International nem nyújt semmilyen garanciát a jelen honlapon található anyagok teljeskörűségére, pontosságára, megfelelőségére, hasznosságára, stb. vonatkozóan.

Ezennel elfogadja, hogy Ön személyesen felelős a honlap használatáért, valamint az azon vagy azzal kapcsolatosan végzett minden kommunikációjáért és tevékenységéért. Ha megállapításra kerül, hogy Ön nem engedélyezett tevékenységben vesz vagy vett részt, tiszteletlen módon viselkedett a többi felhasználóval szemben, vagy bármely más módon megsértette az ÁSZF-t, jogunkban áll átmenetileg vagy véglegesen letiltani hozzáférését a honlaphoz.

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen ÁSZF és a honlap Ön által történő használata nem eredményezi Ön és a MediHelp International között vegyesvállalat, társulás, foglalkoztatás vagy ügynöki viszony létrejöttét. Ugyanakkor Ön elfogadja, hogy tilos és nem jogosult a MediHelp International képviselőjeként, ügynökeként vagy alkalmazottaként eljárni, valamint a MediHelp International nem vállal jogi felelősséget az Ön által tett bármely nyilatkozat, tevékenység vagy mulasztás vonatkozásában.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a honlappal és annak tartalmával (beleértve, de nem korlátozva a honlap designnal, szöveggel, grafikai megjelenéssel és szoftverrel, valamint a honlap minden forráskódjával) kapcsolatos minden szerzői jog a MediHelp International tulajdona, licence vagy a MediHelp International által törvényesen van használatban. A honlap felkeresésével egyidejűleg Ön elfogadja, hogy annak tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használhatja. A tartalom semmilyen részét nem lehet letölteni, másolni, sokszorosítani, továbbítani, tárolni, értékesíteni vagy terjeszteni a szerzői tulajdonjog birtokosának az előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ebbe nem tartozik bele a honlapról történő letöltés, másolás és/vagy oldalak nyomtatása, amennyiben az kizárólagos személyes célokra, nem kereskedelmi használatra történik. Nem áll jogában bármely szolgáltatásunkat, szoftverünket vagy dokumentációnkat módosítani, kiigazítani, lefordítani vagy abból tanulmányt készíteni, szétbontani, arra vonatkozóan „reverse engineering” (visszafejtés) technikát alkalmazni, szétszedni vagy annak forráskódját megszerezni , helyettesítő vagy hasonló szolgáltatást vagy terméket létrehozni vagy megkísérelni létrehozni a MediHelp International tulajdonát képező program, forráskód vagy bármely információ felhasználásán vagy ahhoz történő hozzáférésen keresztül.

A honlap és annak tartalmának a használata nem biztosít Önnek bármely szerzői joggal, designnal, védjeggyel kapcsolatos vagy egyéb szellemi tulajdonjogot vagy anyagi jogot a tartalom vonatkozásában (miként az alábbi Tartalom rész meghatározza), beleértve a jelen honlap tartalmát képező bármely szoftvert, HTML és egyéb kódot. Minden ilyen tartalmat – beleértve egy harmadik félnek a jelen oldalon hivatkozott vagy megjelenített védjegyét, designját és a kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat – a szellemi tulajdonjogot és egyéb kérdéseket szabályozó nemzeti, valamint a nemzetközi egyezmények rendelkezései védik.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ezennel vállalja, hogy nem szolgáltat ki a MediHelp International-től és/vagy annak ügyfeleitől, reklámpartnereitől, beszállítóitól vagy a különböző online fórumok tagjaitól származó információt. Minden az ügyfél által a végfelhasználónak informatikai programmal továbbított adat törvényesen a MediHelp International tulajdonát képezi, és az ügyféltől kapott bármely adat bizalmas és nyilvánosságra nem hozható. Az adatokat feldolgozó személy vállalja, hogy semmilyen ilyen adatot nem sokszorosít, terjeszt, értékesít, hoz kereskedelmi vagy egyéb úton forgalomba.

KÖZLÉS ÉS ADATGYŰJTÉS

Közlések. Az Ön engedélyével felhasználhatjuk a honlapon keresztül megszerzett személyes adatait annak érdekében, hogy tájékoztatót küldjünk az Ön számára a MediHelp International termékeiről és szolgáltatásairól.

ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE JELENTKEZÉS

Az esetleges foglalkoztatás kapcsán megoszthat adatokat saját magáról, akár hosszabb vagy rövidebb önéletrajz formájában is. Az így megosztott információt a MediHelp International esetleges foglalkoztatási célokra felhasználhatja. A megadott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Ön azok törlését nem kérvényezi.

JOGOK ÁTRUHÁZÁSA

Az Ön jogai, függetlenül azok természetétől nem átruházhatóak vagy átadhatóak bármely személytől bármely személy részére. Bármely ilyen irányú kísérlet a jelen Szerződés felmondását eredményezheti a MediHelp International bárminemű felelősségének kizárása mellett. A MediHelp azonban jogosult átruházni a jelen Szerződést bárkinek és bármikor, előzetes értesítés nélkül.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A felhasználó a saját felelősségére keresi fel a honlapot. A MediHelp International, annak leányvállalatai, a hálózat tagjai, egyénileg vagy együttesen sem vonhatók felelősségre a közvetlen vagy közvetett károkért, különösen a jelen honlaphoz vagy az ehhez hiperlink hivatkozással kapcsolódó honlaphoz történő kapcsolódásból és használatból eredő anyagi károkért, illetve az adatok vagy programok elvesztéséért. A honlap tartalmára semmiféle garancia nem vonatkozik.

JOGVITÁK

A jelen ÁSZF-fel, valamint annak bármely rendelkezésével kapcsolatos vagy abból eredő jogviták Magyarország és a magyar törvények joghatósága alá tartoznak. Vitás esetben a magyarországi bíróságok kizárólagos illetékességgel bírnak.

Részletek hamarosan